Standardy akredytacyjne CMJ

ZATWIERDZAM
MINISTER ZDROWIA

Spis treści

Ciągłość Opieki (CO)
Prawa Pacjenta (PP)
Ocena Stanu Pacjenta (OS)
Opieka nad Pacjentem (OP)
Kontrola Zakażeń (KZ)
Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
Farmakoterapia (FA)
Laboratorium (LA)
Diagnostyka Obrazowa (DO)
Odżywianie (OD)
Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
Zarządzanie Ogólne (ZO)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
Zarządzanie Informacją (ZI)
Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

Źródło: www.mz.gov.pl

Dodaj komentarz